Introduksjonskurs for nytilsatte biblioteksjefer - Innlandet fylkeskommune

Introduksjonskurs for nytilsatte biblioteksjefer

Kurset er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og. Nordland.

 

Dato
15. september 2021
Tid
9:00 - 10:30
Sted
Teams

Tema:

 • 8. september : Bli kjent samling for deltakerne
   
 • 15. september: Administrasjon og ledelse
   
 • 22. september: Mediesamlinger og katalogen
   
 • 29. september: Biblioteket som møtested og arena
   
 • 6. oktober: Formidling

Samlingene følger hovedkapitlene i kursheftet, som er sendt til påmeldte deltakere i forkant.

Velkommen på Teams!

Arrangør

Innlandet fylkesbibliotek

Kontakt

Berit Strømshoved
Til toppen