Oppstartsmøte for tre nye regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Oppstartsmøte for tre nye regionale planer

Mandag 11. oktober arrangerer Innlandet fylkeskommune et oppstartsmøte for styrings- og prosjektgruppene for de tre nye regionale planene på Scandic hotell, Hamar.

Påmeldingsfrist er fredag 1. oktober.

Dato
11. oktober 2021
Tid
9:00 - 14:00
Sted
Scandic Hamar

Møteleder: Even Aleksander Hagen, fylkesordfører
Sted: Scandic hotell, Hamar
09.00 Registrering, morgenkaffe og mingling
10.00 Velkommen, og om de tre regionale planene
Even Aleksander Hagen.
10.15 «Hvordan kan Innlandets næringsliv bli en drivkraft for sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft?»

Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pedersen fra Norges handelshøyskole, Bergen.
Kommentarer fra styringsgruppelederne:
– Per-Gunnar Sveen
– Anne Elisabeth Thoresen
– Aud Hove
11.00 Pause
11.15 Digital hilsen om Askers kommune arbeid med sosial bærekraft
Lene Conradi, Asker kommune, ordfører og styreleder i Sunne kommuner
11.30 Dialog om nettverkssamarbeid – ungdoms psykiske helse, livskvalitet og sosial
bærekraft

Vigdis Holm, daglig leder av Sunne kommuner og
stipendiat Ane Bjørnsgaard, IFK/Høgskolen i Innlandet
11.55 Kommunikasjon som verktøy: Slik mobiliserer vi lokalsamfunnet, et case fra
Bodø kommune

Gøran Raade-Andersen, rådgiver Nordland fylkeskommune
12.15 Lunsj og mingling
13.00 Hvordan virkeliggjøre Innlandets eventyrlige muligheter?
Panelsamtale med ledere av styringsgrupper (Aud Hove, Per-Gunnar Sveen, Anne Thoresen)
og Einar Busterud (Hamar kommune), Merete Myhre Moen (Tynset kommune) og
Ingunn Trosholmen(Lillehammer kommune).
Ledes av Olav Brostrup Müller, Lillehammer
13.55 Avrunding og lykke til med planarbeidet
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører
14.00 Møteslutt
Påmelding: Skjema for påmelding til konferansen

Arrangør

Innlandet fylkeskommune

Kontakt

Inger Stubsjøen
Til toppen