Regionalt biblioteksjefmøte for Gjøvikregionen og Gran - Innlandet fylkeskommune

Regionalt biblioteksjefmøte for Gjøvikregionen og Gran

Endringer på agenda vil kunne forekomme.

Dato
5. oktober 2021
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Østre Toten folkebibliotek

Agenda

 1. Referat fra forrige regionmøte
 2. Runde rundt bordet: Hvilke langtidseffekter har koronatiden hatt på ditt bibliotek? 
 • Åpningstider og besøk
 • Utlån og formidling
 • Samfunnsrolle og arrangementer
 1. Nasjonalbibliotekets prosjektmidler 2021
 • Hvorfor søker ikke flere på utviklingsmidlene?
 • Aktiv formidling: hva kan vi gjøre?
 1. E-medier: En kort gjennomgang av hvordan det arbeides med e-medier. Hva slags innhold ønsker lånerne seg?
 2. Kurs, kompetanse og planarbeid
 • Fylkesbibliotekets planer for høsten
 • 23 ting – Hvordan har det fungert?
 • Hva slags kompetanse er det behov for?
 • Kulturstrategien
 1. Eventuelt

Arrangør

Innlandet fylkesbibliotek

Kontakt

Cecilie Lønnum
Til toppen