Webinar om planprogrammene - Innlandet fylkeskommune

Webinar om planprogrammene

Torsdag 8. april arrangeres et webinar om høringen til planprogrammene for de tre regionale planene for inkludering, samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø.

Dato
8. april 2021
Tid
10:00 - 11:00
Sted
Digitalt

Før påske ble planprogrammene til de tre nye regionale planene for inkludering, samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø lagt ut på høring og offentlig ettersyn, med frist 7. mai. For å sikre størst mulig deltakelse i høringsprosessen, arrangerer Innlandet fylkeskommune et felles webinar om planprogrammene til de tre regionale planene.

Innlandet fylkeskommune skal utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. En regional plan behandler oppgaver som krever avveining og avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser. I tillegg kan det i gjennomføringen av planen være behov for samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.

For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Webinaret kan følges på denne lenken.

Innspill til planprogrammene sendes til post@innlandetfylke.no innen 7. mai.

NB: Merk innspillene for de enkelte planprogrammene:
Sak 2021/7374 Regional plan for klima, energi og miljø
Sak 2021/7125 Regional plan for det inkluderende Innlandet
Sak 2021/7379 Regional plan for samfunnssikkerhet

Mer informasjon om planprogrammene og de regionale planene finner du ved å klikke på denne lenken.

Arrangør

Innlandet fylkeskommune

Kontakt

Elisabeth Blomberg
Til toppen