Webinar for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Innlandet fylkeskommune

Webinar for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato
9. april 2021
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Teams

AGENDA:
Kl. 10.00: Velkommen ved leder av det fylkeskommunale rådet, Anders Nupen Hansen
Kl. 10.05: Bufdir ved seniorrådgiver Anders Braav Eriksen orienterer om ny veileder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kl. 11.00: Pause
Kl. 11.15: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen innleder om de fire I-ene Innlandsstrategien samt arbeidet med ny plan for inkludering
Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 12.30: Advokat Geir Lippestad svarer opp temaene:
• Påvirkningsarbeid i rådene
• Hva kan vi kreve av politiker representantene i rådet? Hvilken rolle har de med sin representasjon i de enkelte råd for mennesker med funksjonsnedsettelser?
Kl. 13.30: Pause
Kl. 13.45: Hvordan jobber din kommune?
• Kommune 1
• Kommune 2
Kl. 14.15: Pause
Kl. 14.30: Spørsmål og svar
Kl. 15.00: Møteslutt

Til toppen