Ekstraordinært fylkesting - Innlandet fylkeskommune

Ekstraordinært fylkesting

Dato
17. mars 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Teams

Møtet streames og kan følges direkte på Nett-TV

 

Program:
Kl. 09.00
Møtestart
- formalia

 

Behandling av sak 10/21 "Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF"

Endringsforslag (PDF, 169 kB) (publisert 16. mars kl. 22.40).

 

Kl. 11.00
Møtet avsluttes

 

Det legges ikke opp til spontanspørretime, innmeldte spørsmål, interpellasjoner og
forberedte forslag til dette møtet.

Arrangør

Innlandet fylkeskommune

Kontakt

Siv Nermoen
Til toppen