Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
19. oktober 2021
Tid
13:00 - 16:00
Sted
Fylkeshuset, Hamar

Møtet streames og kan følges via Nett-TV

Innkalling og saker
(sak 119 og 120 sluttbehandles i fylkesutvalget. Øvrige saker sluttbehandles i fylkestinget 26. - 28. oktober). 

 

Kl. 09.00
Mulighet for gruppemøter

 

Kl. 11.30
Lunsj i kantina

 

Kl. 12.00
Fortsettelse av gruppemøtene

 

Kl. 13.00
Møtestart og behandling av saker

 

Orientering: 
Statsbudsjettet v/fylkeskommunedirektør Tron Bamrud

Til toppen