Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
5. oktober 2021
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Fylkeshuset, Hamar

Møtet streames og kan følges på Nett-TV

Innkalling og saker

Program:
Kl. 09.00
Mulighet for gruppemøter

Kl. 11.30
Lunsj i kantina

Kl. 12.00
Møtestart
Behandling av sak 118/21

Orienteringer: 
- Fylkesbudsjett 2022: Samferdsel v/Aud Margrethe Riseng

Rektor Peer Jacob  Svenkerud ved Høgskollen i Innlandet: 
- konseptvalgutredning campusutvikling HINN
- status universitetssøknad

Til toppen