Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
27. april 2021
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Teams

Møtet streams og kan følges av publikum på Nett-TV. 

Innkalling og saker til behandling

Endringsforslag (PDF, 132 kB)

Program: 
Kl. 12.00
Orientering om status Mjøsbyen v/Paul Berger, rådgiver samferdsel

Ca. kl. 12.30
Behandling av saker

Orientering v/fylkeskommunedirektør Tron Ole Bamrud: 
- reiseregninger og utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter i folkevalgte organer

Til toppen