Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
13. april 2021
Tid
12:00 - 16:00
Sted
Teams

Møtet streames og kan følges av publikum via Nett-TV. 

Innkalling (PDF, 38 kB)

Saker til behandling

Endringsforslag (PDF, 154 kB)
 

Program:
Kl. 12.00
Orientering (30 min. + spørsmål):
Presentasjon av planer for forskningssenter Kongsvinger ved:
- Knut Hvithammer, Sør-Odal kommune / Regionrådsleder Kongsvingerregionen 
- Margrethe Haarr, Kongsvinger kommune / Kongsvingerregionen 
- Lars Gillund og Frank Larsen, Klosser innovasjon
- Vegard Herlyng, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
- Peer-Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet 

 

Ca. kl. 12.30
Orientering: 
- Grønn framtid ved vikarierende prosjektleder Torunn H. Kornstad, Innlandet fylkeskommune
- Presentasjon av 3. rapport fra følgeevalueringa, ved Bjørn Brastad og Kristin Bårnås, Oxford Research AS

 

Ca. kl. 13.00
Behandling av saker

 

Orientering: 
- Status korona v/Endre Hjelseth
 

Til toppen