Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
9. mars 2021
Tid
12:00 - 16:00
Sted
Teams

Møtet streames og kan følges av publikum på Nett-TV. 

 

Program:

Kl. 12.00
Behandling av saker

Orienteringer v/fylkeskommunedirektør Tron Bamrud: 
- Økonomisk resultat 2020
- Agenda Innlandet
- Innspill til nasjonal strategi for fleksibel og desentralisert opplæring

Til toppen