Fylkesting - Innlandet fylkeskommune

Fylkesting

Tidspunkt
Tirsdag 07.12.2021 10.00 - torsdag 09.12.2021 14.00
Sted
Scandic Lillehammer Hotel

Møtet streames og kan følges via Nett-TV. 

Innkalling og saker


Foreløpig program:
Tirsdag 7. desember:
Kl. 09.00
IKT support er tilstede på hotellet fram til kl. 11.00 og kan bistå de som har behov. 

 

Kl. 10.00
Oppstart gruppemøter

 

Kl. 13.00
Lunsj

 

Kl. 14.00
Gruppemøtene fortsetter

 

Kl. 19.30
Middag

 

Onsdag 8. desember:
Kl. 09.00
Plenum
Formalia
Forespørsler:
- spontanspørretime
- skriftlige innmeldte spørsmål 
- interpellasjoner
- forberedte forslag

 

Behandling av saker

 

Kl. 12.30
Lunsj

 

Kl. 13.30
Saksbehandlingen fortsetter

 

Kl. 17.00
Musikk i Innlandet
Orientering v/styreleder Randi Eek Thorsen og nytilsatt daglig leder Solbjørg Tveiten

 

Kl. 17.30
Møtet avsluttes

 

Kl. 1900
Kulturelt innslag ved Solbjørg Tveiten

 

Kl. 19.30
Middag

 

Torsdag 9. desember:
Kl. 09.00
Saksbehandlingen fortsetter

 

Kl. 12.00
Utdeling voksenopplæringspris

 

Kl. 12.30
Lunsj
Møtet avsluttes

Til toppen