Fylkesting - Innlandet fylkeskommune

Fylkesting

Tidspunkt
Tirsdag 15.06.2021 10.00 - torsdag 17.06.2021 13.00
Sted
Teams

Møtet streames og kan følges via Nett-TV. 

Saker til behandling

Endringsforslag (PDF, 226 kB) (publisert kl. 22.35 tirsdag 15. juni). 

 

Program:
Tirsdag 15. juni
Avsett til gruppemøter som avtales av partiene selv. 

 

Onsdag 16. juni
Kl. 09.00
Møtestart
- formalia

 

Forespørsler: 
- spontanspørretime
- besvarelse av spørsmål
- behandling av forberedte forslag

 

Fylkesbudsjett 2022 – 2025 (sak 58)
- Innledning v/fylkeskommunedirektør Tron Bamrud
- Fylkesordførers tale
- Tilbakemelding fra partigrupper og rådsledere på hva som er viktigst fram mot endelig budsjettvedtak i desember.

 

Ca. kl. 12.00
Lunsj

 

Kl. 12.45
Behandling av saker
(saker som ikke behandles onsdag vil bli behandlet torsdag)

 

Kl. 16.30
Erfaringer fra 25 år med norsk-svensk Interreg-samarbeid» v/professor Bjørn Sæther, UiO
med bakgrunn i Boken «Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland»

 

Kl. 17.00
Møtet avsluttes

 

Torsdag 17. juni
Kl. 09.00
Orientering: 
«Fritidsboligen og innlandssamfunnet – en kunnskapsstatus» v/Veronica Isabel Blumenthal og Merethe Lerfald, Høgskolen i Innlandet

 

Ca. kl. 09.30
Saksbehandlingen fortsetter med følgende saker: 
49
51 - 57
59 - 65

 

Ca. kl. 13.00
Møtet avsluttes

 

Til toppen