Fylkesting - Innlandet fylkeskommune

Fylkesting

Dato
23. september 2020
Tid
11:00 - 17:00
Sted
Teams

Møtet gjennomføres digitalt på Teams. Publikum oppfordres til å følge møtet elektronisk via streaming. 

Saker til behandling


Program:
Kl. 09.00
Mulighet for gruppemøter


Kl. 11.00
Møtestart
- formalia og opprop

Presentasjon av kontrollutvalgets arbeid v/leder Øyvind Bæk

Innlandsstrategien (sak 103)
- innledning v/fylkesordfører Even Aleksander Hagen
- innledninger v/følgende rådsledere
            Mahdi Hassan Mouhoumed, flerkulturelt råd
            Anders Nupen Hansen, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
            Åge Willy Jonassen, eldrerådet
            Maiken Køien Andersen, UFT
(Utkast til Innlandsstrategi er lagt ut med linjenummer. Dette er gjort for å forenkle håndtering av endringsforslag. Linjenummer vil bli fjernet og dokumentet ferdigstilt etter endelig behandling i fylkestinget)
 

Endringsforslag Innlandsstrategien fra Ap og Sp (PDF, 224 kB)

Endringsforslag Innlandsstrategien fra SV (PDF, 209 kB)

Endringsforslag (PDF, 134 kB)


Øvrige saker behandles

Til toppen