Utvalg for næring - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for næring

Dato
28. oktober 2020
Tid
11:00 - 15:00
Sted
Teams

AGENDA:
Oppstart kl. 11.00, med mulighet til gruppemøter i forkant


Kl. 11.00: Virkemiddelgjennomgang
SINTEF kommer og presenterer sitt arbeid og sine funn. (Avlevering av rapporten er noe etter tidsskjemaet, bl.a. for å følge opp innspill i siste presentasjon i næringsutvalget. Rapporten omfordeles utvalget så snart den er tilgjengelig for administrasjonen)
Etter planen skal fylkesrådmannen legge fram sak til behandling i neste fylkesting.


Kl. 12.15: Lunsj


Kl. 13.00: Saksbehandling ; saken «Mat og opplevelser i fjellet»


Orienteringer fra administrasjonen:
Arbeidet med mål- og handlingsdokument for fylkeskommunens internasjonale samarbeid, Sverige-Norge samarbeidet og fylkeskommunens deltakelse i internasjonale organisasjoner ved avdelingssjef Birgit Aasgaard Jenssen og seksjonssjef Erik Hagen

Rullering av FOUi-strategien ved seksjonssjef Espen Køhn og rådgiver Øyvind Nordstrand


Eventuelt


kl. 15.00 ca: Møteslutt

Til toppen