Kalender - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for næring

Jf. midlertidig forskrift om fjernmøter i folkevalgte organer, avholdes møtet 1.april elektronisk via Teams.

Se også nyhetssak publisert 18. mars. 

Journalister som ønsker å delta i møtet henvender seg til Berit Johannessen

 

Program for møtet:

Kl. 10.00: Gruppemøter –  en fra hvert parti eller gruppering sørger for å innkalle

Kl. 11.00: Møtestart:

- Behandling av ordinære saker ihht utsendt saksliste

- Orienteringer:

  • Status i forhold til Coronakrisa, hva som gjøres (og ikke gjøres)
  • Næringssaker til behandling i FU 31.  mars
  • Endring av oppsatt plan for besøksrunde til regionene
  • Eventuelt
Dato
1. april 2020
Tid
11:00 - 15:00
Sted
Teams
Til toppen