Utvalg for kultur - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for kultur

Dato
30. september 2020
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Mjøsmuseet Kapp

Program:

10.00 Møtestart Orientering om Mjøsmuseet ved direktør Arne Julsrud Berg

10.30 Orientering om filmsatsing

Østnorsk filmsenter ved daglig leder Terje Nilsen

Filminvest ved daglig leder Stig Bech

11.30 Lunsj

12.15 Omvisning på Mjøsmuseet

13.00 Orientering avdelingsleder kultur Randi Langøigjelten

- Kulturstrategi

- Den kulturelle skolesekken (DKS)

14.00 Saksbehandling

Til toppen