Maihaugenkonferansen 2021 - Innlandet fylkeskommune

Maihaugenkonferansen 2021

Tema for årets konferanse er INNAFOR, og målet er at den skal være en samlende arena og fagfestival for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap. 

Tidspunkt
Tirsdag 28.09.2021 09.00 - onsdag 29.09.2021 15.00
Sted
Maihaugen Lillehammer

Konferansen gjennomføres i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, NAV Innlandet og Stiftelsen Lillehammer museum. Dette er den 12. gangen konferansen arrangeres. 

I tillegg til de faglige innslagene blir konferansen løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen gir en fantastisk ramme rundt arrangementet og byr også på utstillinger og god mat til deltagerne og bidragsytere. 

Påmelding og program:

maihaugenkonferansen.no

Arrangør

Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet og Stiftelsen Lillehammer museum
Til toppen