Maihaugenkonferansen 2023

Konferansen er en nasjonal samlende arena og fagfestival for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap.

Tidspunkt
Torsdag 01.06.2023 00.00 - fredag 02.06.2023 00.00
Sted
Maihaugen Lillehammer

Mer informasjon og påmelding

Les mer på maihaugenkonferansen.no

Meld deg på Maihaugenkonferansen her

Arrangører

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Innlandet politidistrikt og Stiftelsen Lillehammer museum.

I tillegg til de faglige innslagene blir konferansen løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen gir en fantastisk ramme rundt arrangementet, og byr også på utstillinger og god mat til deltagerne.