Gi innspill til skole- og tilbudsstruktur!

Dette er en medvirkningskonferanse for ungdom der vi ønsker innspill til framtidig skole- og tilbudsstruktur for de videregående skolene.

Dato
22. september 2023
Tid
12:00 - 14:30
Sted
Gjøvik videregående skole

Vi vil også ha innspill på andre måter å organisere den videregående opplæringen på i Innlandet.

Målgrupper:

  • elevråd ved de videregående skolene
  • elevråd ved ungdomsskolene ungdomsråd i kommunene
  • Ungdommens fylkesting
  • Elevorganisasjonen
  • Lærlingerådet

Inntil tre personer kan komme fra hvert elevråd/ungdomsråd.

Konferansen på Gjøvik er for regionene Gjøvik, Valdres og Gran kommune (Hadeland).

Vi starter konferansen med lunsj.

Påmeldingsfrist er 5. september.

Meld deg på 

Har du spørsmål?
Kontakt Wenche Irene Holen