Gi innspill til skole- og tilbudsstruktur!

Dette er en medvirkningskonferanse for ungdom der vi ønsker innspill til framtidig skole- og tilbudsstruktur for de videregående skolene.

Dato
25. september 2023
Tid
12:00 - 14:30
Sted
Elverum videregående skole

Vi vil også ha innspill på andre måter å organisere den videregående opplæringen på i Innlandet.

Målgrupper:

  • elevråd ved de videregående skolene
  • elevråd ved ungdomsskolene ungdomsråd i kommunene
  • Ungdommens fylkesting
  • Elevorganisasjonen
  • Lærlingerådet

Inntil tre personer kan komme fra hvert elevråd/ungdomsråd.

Konferansen i Elverum er for regionene Nord- og Sør-Østerdal og Hamar.

Vi starter konferansen med lunsj.

Påmeldingsfrist er 5. september.

Meld deg på

Har du spørsmål?
Kontakt Wenche Irene Holen