Kalender - Innlandet fylkeskommune

Utvalg for næring

Program utvalg for næring 29. januar 2020:

Kl. 09.00 - 10.00:

Fellesbolk om økonomi for alle utvalgene

Kl. 10.00 - 11.00:

Utvalgets rolle og praktiske avklaringer, ved utvalgsleder Per-Gunnar Sveen
Fylkeskommunens rolle mht næringsutvikling og internasjonalt arbeid ved næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen

Kl. 11.00 – 13.00:

Tid avsatt til gruppemøter, oppgradering av representantenes Ipad til Innlandet fylkeskommunes programvare (kl. 12-13), og lunsj
                              

Kl. 13.00 – 15.30: 

Saker til behandling, jfr. saksliste
Eventuelle referat- og orienteringssaker

Dato
29. januar 2020
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Fylkeshuset, Hamar
Til toppen