Regionalt planforum

Møtet blir gjennomført elektronisk via Teams.

Se møteplan og frist for å sende inn dokumenter

Dato
15. november 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Teams

Andre tidspunkt

 1. Onsdag, 18.01.2023 00.00 - Hele dagen
 2. Tirsdag, 24.01.2023 00.00 - Hele dagen
 3. Onsdag, 08.02.2023 00.00 - Hele dagen
 4. Tirsdag, 21.02.2023 00.00 - Hele dagen
 5. Tirsdag, 14.03.2023 00.00 - Hele dagen
 6. Onsdag, 22.03.2023 00.00 - Hele dagen
 7. Onsdag, 12.04.2023 00.00 - Hele dagen
 8. Tirsdag, 25.04.2023 00.00 - Hele dagen
 9. Onsdag, 03.05.2023 00.00 - Hele dagen
 10. Onsdag, 31.05.2023 00.00 - Hele dagen
 11. Onsdag, 14.06.2023 00.00 - Hele dagen
 12. Tirsdag, 27.06.2023 00.00 - Hele dagen
 13. Onsdag, 23.08.2023 00.00 - Hele dagen
 14. Tirsdag, 29.08.2023 00.00 - Hele dagen
 15. Onsdag, 13.09.2023 00.00 - Hele dagen
 16. Tirsdag, 26.09.2023 00.00 - Hele dagen
 17. Onsdag, 04.10.2023 00.00 - Hele dagen
 18. Tirsdag, 31.10.2023 00.00 - Hele dagen
 19. Onsdag, 15.11.2023 00.00 - Hele dagen
 20. Tirsdag, 28.11.2023 00.00 - Hele dagen
 21. Onsdag, 06.12.2023 00.00 - Hele dagen
 22. Tirsdag, 12.12.2023 00.00 - Hele dagen