Plan- og bygningslovkonferanse

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet inviterer til plan- og bygningslovkonferanse. Her blir det interessante temaer for både arealplanleggere, samfunnsplanleggere, byggesaksbehandlere, ledere og politikere.

Tidspunkt
Tirsdag 28.03.2023 00.00 - onsdag 29.03.2023 15.00
Sted
Scandic Hamar

Blant temaene på årets konferanse er

  • fylkeskommunens og statsforvalterens rolle i plansaker
  • status for Innlandsstrategien 2024-2028
  • medvirkning i planlegging
  • boligplanlegging og stedsutvikling
  • dispensasjonsvilkårene og presedens i dispensasjonssaker
  • boligplanlegging og stedsutvikling

Program (PDF, 267 kB)

Til toppen