Kalender - Nord-Østerdal videregående skole

Åpen skole 10. klasse foreldre

10. trinnelever, foreldre/foresatte til åpen skole ved Nord-Østerdalvideregående skole

Tirsdag 28.januar kl. 19.00 – 21.00

Dato
28. januar 2020
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Nord-Østerdal videregående skole

Det er nå gjennomført foreldremøter for 10. trinn på de fleste skolene i Fjellregionen der Nord-Østerdal vgs har deltatt med informasjon om skolens tilbud.

Vi ønsker nå å invitere dere hit til Nord-Østerdal vgs. Dere kan da få ytterligere informasjon og samtale rundt de ulike tilbudene.

I tillegg kan dere bli kjent med de ulike undervisningsrommene som verksteder, kjøkken, labber, øvingsrom for musikk og skolebygget generelt.

•          Stand med informasjon i Tunet. Alle de ulike tilbudene på skolen er representert med lærere, rådgivere og avd.ledere.

•          Anledning for å se rundt på skolen, -  omvisning for de som ønsker.

•          Kaffe og biteti.

 

Velkommen!

Med hilsen

 

Anne Buttingsrud, rektor      

 

Til toppen