Fagdag for kommunale eldreråd

Dato
6. juni 2023
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Scandic Hamar

Agenda fagdag for kommunale eldreråd: 

kl. 10.00: Velkommen ved leder av Innlandet fylkes eldreråd, Aage Willy Jonassen

kl. 10.15: Om medvirkning ved velferdsdirektør Eli Blakstad, Statsforvalteren i Innlandet

Kort pause

kl. 11.15: Det gode eksempel, ved Håkon Moe, leder Tønsberg eldreråd

kl. 12.30: Hvordan kommunen arbeider med valg av eldreråd

kl. 13.00: Lunsj

kl. 14.00: Med fokus på avslutningen, overgangen til nye eldreråd og veien videre ved Aage Willy jonassen

kl. 15.00: Fagdagen avsluttes