Hvem er jeg og hvem skal jeg være?

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

Dato
25. november 2022
Tid
9:30 - 14:40
Sted
Hamar katedralskole

Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? Mål med dagen er få mer kunnskap om hvorfor og hvordan kultur, kommunikasjon, familiesystemer og krysskulturell oppvekst kan prege ungdommer og deres familie. 

Målgruppen for fagdagen er ansatte ved skoler og tjenesteapparatet. Påmeldingsfrist er 10. november 2022.

Her finner du fullt program for fagdagen. (PDF, 342 kB)

Meld deg på her.

Arrangør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), RVTS Øst, Innlandet fylkeskommune, Politiet, UDI og Statsforvalteren i Innlandet.
Til toppen