Workshop - Hvordan argumentere med tall/ Bibstat og KOSTRA

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon Marius Græsby

Mange bibliotek har opplevd budsjettkutt i løpet av de siste årene. Hvordan kan man bruke bibliotekstatikk og KOSTRA for å synliggjøre bibliotekets behov og potensiale? Hvordan skal man argumentere overfor egne politikere og ledere?

Dato
14. november 2022
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Fylkeshuset, Lillehammer

I denne workshopen ser vi på funksjonalitetene i bibstat.no og KOSTRA, før vi jobber casebasert opp mot eget bibliotek. Vi jobber både individuelt og gruppevis.  

Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne må selv dekke lunsjutgifter.

Her finner du: Påmeldingsskjema

 

Kursholdere: Øystein Stabell og Marius Græsby, rådgivere ved Innlandet fylkesbibliotek

Arrangør

Innlandet fylkesbibliotek

Kontakt

Øystein Stabell og Marius Græsby
Til toppen