Digitalt kurs i samskaping: Hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop? - Innlandet fylkeskommune

Digitalt kurs i samskaping: Hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop?

2022 er Frivillighetens år, og en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte. 

Dato
28. september 2022
Tid
8:30 - 11:30
Sted
Teams

Kurset Samskaping med frivilligheten hjelper deg i gang, og er i tre deler: 

  • Onsdag 31. august kl. 8.30 – 11.30: Frivillighet og samskaping med lag og foreninger
  • Onsdag 28. september kl. 08.30 – 11.30: Hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop?
  • Onsdag 2. november kl. 08.30 – 11.30: Veien videre med samskaping  

Kurset består av forelesninger, erfaringsdeling og gruppesamtaler. Mellom hver av de digitale samlingene vil det bli gitt en hjemmeoppgave som skal gjennomføres i praksis på ditt eget arbeidssted.  

Mer informasjon og påmelding 

Arrangør: fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Viken, Rogaland og Innlandet, med støtte fra Nasjonalbiblioteket 

Arrangør

Innlandet fylkesbibliotek

Kontakt

Øystein Stabell
Til toppen