Regionalt planforum

Møtet blir gjennomført elektronisk via Teams.

Se møteplan og frist for å sende inn dokumenter

Dato
24. august 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Teams

Andre tidspunkt

 1. Tirsdag, 25.01.2022 00.00 - Hele dagen
 2. Onsdag, 23.02.2022 00.00 - Hele dagen
 3. Tirsdag, 15.03.2022 00.00 - Hele dagen
 4. Onsdag, 30.03.2022 00.00 - Hele dagen
 5. Onsdag, 20.04.2022 00.00 - Hele dagen
 6. Tirsdag, 26.04.2022 00.00 - Hele dagen
 7. Onsdag, 11.05.2022 00.00 - Hele dagen
 8. Tirsdag, 31.05.2022 00.00 - Hele dagen
 9. Tirsdag, 14.06.2022 00.00 - Hele dagen
 10. Onsdag, 15.06.2022 00.00 - Hele dagen
 11. Onsdag, 24.08.2022 00.00 - Hele dagen
 12. Tirsdag, 30.08.2022 00.00 - Hele dagen
 13. Onsdag, 14.09.2022 00.00 - Hele dagen
 14. Tirsdag, 27.09.2022 00.00 - Hele dagen
 15. Tirsdag, 18.10.2022 00.00 - Hele dagen
 16. Onsdag, 26.10.2022 00.00 - Hele dagen
 17. Tirsdag, 08.11.2022 00.00 - Hele dagen
 18. Onsdag, 07.12.2022 00.00 - Hele dagen
 19. Tirsdag, 13.12.2022 00.00 - Hele dagen