Fylkesutvalg

Dato
25. oktober 2022
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Gammel-Kleppe kulturarvhotell, Vågå

Innkalling og saker

Møtet streames og kan følges via Nett-TV

 

Kl. 10.00  
Møte i fylkesutvalget 
Behandling av saker 

 

Orientering:  
- Regional plan for samfunnstryggleik v/Ingrid Rindal Øvsteng (Innlandet fylkeskommune) og Simen Dølgaard (Statsforvalteren). 

 

Orientering v/ Erlend Aarsæther, daglig leder i det nye nasjonale kompetansesenteret for fjellredning. 

 

Kl. 12.00  
Lunsj

 

Kl. 13.00 
Vågå kommune v/ordfører Harald Sve Bjørndal og kommunedirektør Jan Egil Fossmo
- utviklingstrekk (flom og skred)
- boligsituasjon
- datasenteret Krefter

 

Ca. kl. 15.30
Møtet avsluttes 

Til toppen