Fylkesutvalg - Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalg

Dato
23. august 2022
Tid
12:00 - 15:30
Sted
Fylkeshuset, Lillehammer

Innkalling og saksdokumenter

Kl. 12.00
Orientering:
Status Tretten Bru v/samferdselssjef Aud M. Riseng 
 
Behandling av sakene 86 - 95  

Orientering ved fylkeskommunedirektøren, bl.a.:   
- utviklingen i kostnadsindeksene  
- status på igangsatte prosesser  
- Naturbaserte løsninger og PHUSICOS-VR v/Turid Wulff Knutsen (30 minutter)  
 

Til toppen